Hem

Släktföreningen Tunberg bildades 1981 på initiativ av Dagny Johansson Börstig, Kent Hallin Främmestad och Ingrid Johansson Skörstorp. Grunden och roten är vår anfader soldat Nils Tunberg född 1706 och död 1770. Han blev soldat 1740. En av hans söner hette Sven Nilsson som tillsammans med Sara Andersdotter fick sex barn. Av dessa nådde Maria, Marta och Sara vuxen ålder och det är dessa tre döttrar och deras efterkommande som hela vår släktförening handlar om.

Föreningens målsättning formulerades från starten sålunda:

  • att knyta släktbanden samman för positiv gemenskap samt till glädje och stöd åt varandra.
  • att spåra och nå varje enskild släkting så att alla kan känna gemenskapen
  • att förnya, samla och bevara vår kultur till glädje för nuvarande och kommande generationer.
  • att samlas till regelbundna släktträffar.

Åke Abrahamsson
(Marta grenen)