månadsarkiv: september 2018

Föreningen Tunbergs släktträff med årsmöte den 2 september 2018

Årsmötet hölls även denna gång i Slöta Församlingshem. Ett drygt 60-tal medlemmar slöt upp för att träffas och umgås under trevliga former.

Ordförande Åke Abrahamsson hälsade alla välkomna och därefter hölls en tyst minut för Arne Emanuelsson och Tommy Thour, som båda gått bort sedan förra årsmötet och båda har varit släktföreningens ordförande. Därefter läste Ingrid Johansson upp namnen på alla dagens deltagare och från vilka släktgrenar de härstammar, var och en reste sig upp och på så sätt blev alla presenterade för varandra.

Ordinarie ordförande Åke Abrahamsson valdes även till årsmötets ordförande och till sekreterare valdes ordinarie Birgitta Renström. Dagordningen lästes upp och godkändes och därefter föredrogs verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Alla styrelseledamöter omvaldes: Åke Abrahamsson, Lennart Sandin, Birgitta Renström, Urban Azelius, Ingrid Johansson, Marianne Grindeskog, Margareta Andersson, Gösta Wilhelmsson, Peder Wilhelmsson och Margareta Thor. Ersättare: Kurt Filipsson, Jessica Winggren (båda nyvalda) och Flemming Torstensson. Revisorer: Tore Danielsson och Gun-Britt Filipsson och ersättare Conny Johansson och Anita Andersson. Styrelsen fungerar som valberedning. Åke berättade också om en ansenlig penninggåva, som kommit föreningen till del. Han framförde styrelsen varma tack.

Nästa släktträff blir den första helgen i september om tre år, då det även är 40-årsjubileum.

Ingrid Johansson redogjorde för det tillägg till släktböckerna som fanns att köpa. Det är viktigt att alla rapporterar in de förändringar som sker i släkterna, så att släktböckerna med tillägg alltid kan hållas aktuella.

Så vidtog lunch med soppa och bröd och nu fick alla tid att prata och umgås. Sorlet steg och tystnade inte förrän det var dags för dagens gäst. Välkände prästen Mats Löving intog podiet och kåserade på sitt speciella sätt om lite av varje, men mest om sin karriär som fotbollsspelare. Han är på god väg mot sin tusende match i samma lag, nämligen Ekedalens SK. Dråpligt var att höra om de mål han lyckats göra och hur han numera, trots sin ålder, deltar i det sk utvecklingslaget. Det blev många glada skratt och en väldigt trevlig stund.

Innan det var dags att avsluta serverades kaffe med god prinsesstårta och det var många som sedan dröjde sig kvar för ytterligare prat och umgänge.

 

Margareta Thor