Styrelsen

Tunberg är en idell förening

vars styrelse består av följande:

 

Telefonlista
Funktion Namn Ort Telefon
Ordförande Åke Abrahamsson Falköping 0515-726042
V. Ordförande Lennart Sandin Herrljunga 070 218 25 96
Sekreterare Birgitta Renström Skövde 0500-418200
Kassör Urban Azelius Ulricehamn 0321-25139
Övriga ledarmöter Gösta Willhelmsson Trädet 0515-51248
  Marianne Grindeskog Falköping 0515-37063
  Margareta Andersson Falköping 070 674 50 00
  Ingrid Johansson Falköping 0515-32160
  Peder Wilhelmsson Trädet 070 466 12 34
  Margareta Thor Kinnarp 0515-33051
       
Ersättare
  Jessica Wingren Mölnb 073 028 00 16
  Kurt Filipsson Falköpin 0500 45 50 71
  Fläming Torstensson Falköping 0515-33353
Revisorer
   Gun-Britt Filipsson    
   Tore Danielsson    
Ersättare revisorer
  Anita Andersson    
  Conny Johansson