Styrelsen

Tunberg är en idell förening

vars styrelse består av följande:

 

Telefonlista
Funktion Namn Ort Telefon
Ordförande Åke Abrahamsson Falköping 070 660 24 53
V. Ordförande Lennart Sandin Herrljunga 070 218 25 96
Sekreterare Birgitta Renström Skövde 0727 26 82 00
Kassör Urban Azelius Ulricehamn 070 527 54 93
Övriga ledarmöter Gösta Willhelmsson Trädet 073 045 43 26
  Marianne Grindeskog Falköping 070 654 56 94
  Margareta Andersson Falköping 070 674 50 00
  Göte Gunnarsson Skövde 070  511 11 83
  Peder Wilhelmsson Trädet 070 466 12 34
  Margareta Thor Kinnarp 070 974 08 14
       
Ersättare
  Jessica Wingren Mölnb 073 028 00 16
  Kurt Filipsson Falköpin 0500 45 50 71
       
Revisorer
  Conny Johansson    
  Ann-Britt Johansson    
Ersättare revisorer
  Anita Andersson    
  Stig Kylén