månadsarkiv: januari 2006

Släktföreningen Tunberg Jubilerar

2006 är det 300 år sedan vår anfader soldaten Nils Tunberg föddes den 21 april 1706 på Rutagården i Åsarp.
Nils Tunberg gifte sig med Märta Larsdotter 28 december, 1733 när han hunnit bli 27 år. Eftersom han inte var äldst så kunde han inte ta över gården efter sin far och giftermålet med Märta gav inte heller det någon gård.
Efter att de båda fortsatt att arbeta som dräng och piga några år så dröjde det innan familjen utökades. När Märta blev med barn och födde sonen Anders, lät Nils värva sig som fotsoldat 1740 vid Redvägs kompani tillhörande Älvsborgs regemente där han blev indelt soldat i rote 657 för Tumarp i Kölaby.
Redan året efter att han blivit indelt soldat så kallades han in under fanorna när 18000 man mönstrades ut till kriget mot Ryssland som det regerande hattpartiet förklarat den 1 juni 1741.
Inkompetenta ledare och dåligt planerat fälttåg gjorde att svenskarna 1742 led ett svidande nederlag och tvingades kapitulerade inför den ryska övermakten vid Helsingfors. Av de 18000 soldater som blev skeppade över inför ryska fälttåget överlevde bara 6000 man, som var så utmärglade att de fick fritt avtåga tillbaka hem till Sverige, däribland vår anfader Nils.

Efter hemkomsten fick Nils några lugna år när han kunde ägna sig åt både familjen och sitt soldattorp och då föddes barnen Britta 1745, Anders 1748 och Sven 1751.
1758 förklarades på nytt krig, denna gång mot Preussen som utgjorde ett hot mot de svenska besittningarna söder om Östersjön. I all hast mobiliserades svenska trupper som skeppades över till krigsskådeplatsen.
Bland de utskrivna befann sig krigsveteranen Nils Tunberg som nu uppnått den aktningsvärda åldern 52 år.
Under de strider som följde blev Nils på nytt tillfångatagen under en av bataljerna och blev kvar i fångenskap drygt två år innan han återfick friheten i samband med en fångutväxling mellan Sverige och Preussen den 7 augusti 1761, året innan den slutliga freden i Hamburg.
Efter hemkomsten beviljades Nils avsked som aktiv soldat vid 55 års ålder, med erfarenheter från två fälttåg.
Nils och Märta blev efter avskedet inhysta vid Sandvads kvarn som ingick i hans gamla rote och framlevde sina återstående år i lugn och ro fram tills Nils död den 21 april 1770 ”af en wådelig händelse”.
Han liv ändades i en dåtida trafikolycka då han kom i vägen för skenande hästar. <br>
Märta överlevde sin man med åtta år och blev 76 år gammal, något som på den tiden kunde anses vara en aktningsvärd ålder.
Av Nils och Märtas barn är det bara yngste sonen Svens barn som utforskats och utgör medlemmarna i vår släktförening. När även de övriga barnens ättlingar återfunnits kommer släktregistret bli mångdubbelt större.
Möt upp till vårt 300-års Jubileum!