Om Tunberg

Den 17 maj 1981 bildades släktföreningen Tunberg i Lokal Frökind på initiativ av Dagny Johansson Börstig, Kent Hallin Främmestad och undertecknad. Alla släktforskade kring Marta Svensdotter född 1780 i Solberga, dotter till Sven Nilsson, född 1751, som i sin tur var son till Soldat Nils Tunberg född 1706, därav namnet. I vårt forskande råkade vi på varandra och materialet ställdes samman och blev grunden till Släkten Tunberg. I denna första släktträff deltog 180 personer, alla ättlingar till Marta. Nils Tunberg hade flera barn vilka ej är utforskade, men forskningen fortsatte på Sven Nilssons övriga två döttrar Maria och Sara. Föreningens målsättning är att knyta släktbanden samman för en positiv gemenskap till glädje och stöd åt varandra. Vidare att spåra upp och nå varje enskild släkting så att alla kan känna släktgemenskap. Målsättningen är också att förnya, samla och bevara vår kultur till glädje för nuvarande och kommande generationer samt att träffas till regelbundna släktträffar. Vid nästa släktträff 1983 i Gymnasieskolan Falköping samlades 320 personer, från Malmö i söder till Luleå i norr, alla ättlingar till Sven Nilssons tre döttrar Maria, Marta och Sara. Vid denna träffen beslöts att ge ut en släktbok. Den var färdig till en tredje träff som hölls i september 1986 i Medborgarhuset Falköping, med ca 500 deltagare, troligen den största släktträff som någonsin hållits Falköping

 

Boken innehåller 600 sidor och med uppgifter om 6000 personer varav två tredjedelar fort-farande fanns i livet. Den inleddes med en presenteration av Nils Tunberg född 1706 i Åsarp. Han blev 1740 Soldat nr 657 vid Tunarp i Kölaby Redvägs kompani, Älvsborgs regemente, fick då namnet Tunberg, och deltog i finsk-ryska kriget 1741-1742 där endast 6000 man av ursprungligen 18000 kom åter till sitt hemland. Han hamnade i preussisk fångenskap vid kriget mot Preussen 1758, men klarade sig från sina krigiska äventyr och återkom till Sverige 1761 och beviljades avsked vid 55 års ålder. Han slutade sina dagar år 1770 endast 64 år gammal, vid en”vådelig händelse” då hans häst skenade med vagnen. En av Nils Tunbergs söner hette Sven Nilsson, som föddes 1751. Det är om hans och hustrun Sara Andersdotters tre döttrar Maria, Marta och Sara, vars ättlingar boken handlar om. De fick 6 barn, varav tre dog som små. Dottern Maria föddes så snabbt efter äktenskapets inträde att Sven och Sara fick böta 6 riksdaler för ”tidigt sängalag”. Hennes syster Marta född 1780 blev änka 1817 med 5 små barn, då hennes man omkom i en olycka med skenande hästar, alltså samma sak som hände Nils Tunberg. Marta gifte om sig och fick ännu en dotter. Den tredje systern Sara var född 1785 var yngst i den Nilssonska familjen och gifte sig redan som 20-åring med en betydligt äldre änkman. Hon gifte om sig och fick sammanlagt 7 barn.

Detta och mycket mer finns att läsa i Släkten Tunbergs bok del 1. Den fjärde släktträffen hölls i Medborgarhuset Falköping 1991 med 320 deltagare då utgavs ett supplement till boken, då mycket hänt under de gångna fem åren. Femtonårsjubileum hölls även det i Medborgarhuset Falköping i september 1996 med många deltagare. Då beslutades att släktföreningen om möjligt skulle ge ut ännu en bok till Släkten Tunbergs 20-årsjubileum 2001, då mycket har förändrats på 20 år. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka om det var möjligt. Uppdateringar på allt material började samlas in och allt skrevs in på dator och färdig diskett kunde lämnas in till tryckeriet. Denna bok var färdig till september 2001 då jubileumet ägde rum. Då samlades 200 medlemmar, till en mycket trevlig fest.

Det är inte bara böcker som föreningen har gett ut under åren, varje år har också ett häfte med artiklar, reseminnen och annat sänts till alla 750 medlemmarna, det brukar vara en trevlig och uppskattad julhälsning. Tunbergssläkten anordnar också varje år en resa till olika delar av av vårt avlånga land. Endagsresor har varit många under årens lopp. Flerdagars resor till Småland, Skåne, Värmland, Dalsland, Dalarna och Södermanland har anordnats och år 2004 var det Blekinge som stod på tur.

Ingrid Johansson, Skörstorp