Släktträff 2015

Släktträffen i september

Så var det dags igen för släktträff och årsmöte den sjätte september. Efter noggranna förberedelser och tillvaratagande av erfarenheterna från tidigare släktträffar bestämde vi oss för att den skulle vara precis som de tidigare. Som lokal valde vi församlingshemmet i Falköping eftersom den var stor nog att rymma det förväntade antalet deltagare från när och fjärran.

Vi räknade med runt 150 – minst! I synnerhet som vi skickade ut en speciell inbjudan mitt i sommaren. Dessvärre hyrdes församlingshemmet ut permanent vid den tiden varför vi fick se oss om efter annan lokal. När anmälningstiden gick ut visade det sig att vi var betydligt färre än vad vi hade räknat med. Det fick bli Slötagården som väl rymmer de cirka åttio som ville vara med när anmälningstiden var till ända.
Efter årsmötesförhandlingar vidtog lunch och därefter trevlig underhållning där vi fick ett generöst program med ett tvärsnitt ur den stora svenska visskatten. Det var Britt Mari Stridh och Bengt Tiverman som svarade för detta. Efter Kaffe och tårta var det såsmåningom slut men många dröjde sig kvar ytterligare en stund för samtal med sällan sedda släktingar.
Arne Emanuelsson, Ann Britt Johansson och Kjell Åke Filipsson hade valt att lämna styrelsen vid detta årsmöte. Vi tackar dem varmt för deras insatser i föreningen. I synnerhet gäller detta Arne som under många år ingått i styrelsen, de flesta åren som ordförande. Till detta kommer alla de förnämliga resor som Arne ansvarat för. Väl planerade och genomförda in i minsta detalj. Vi hälsar i gengäld Peder Wilhelmsson och Fredrika-Shaw Filipsson välkomna in i styrelsen.

Den nya styrelsens sammanfattning i övrigt kan ni se på annan plats på hemsidan. Som traditionen bjuder uppmärksammar vi den äldste och yngste på våra släktträffar.

Denna gång var det Märta Johansson – snart 95 år – äldst och Nils Bodén Lindgren, 17 månader – yngst.
Det är plats för en allvarlig fundering. Vår förening är stor och släktträffarna inträffar inte så ofta, så man kan förvänta sig stor rusning när de väl kommer, men så är det inte. Kanske har vi funnits för länge och mycket är utrett. Det tål emellertid att fundera på.

Åke skrev detta 151026.