månadsarkiv: juli 2023

Sorgebud

Ingrid Johansson, Ingrid i Skörstorp, avled den 15 juli i en
ålder av fyllda nittio år.
Ingrids betydelse för vår förening kan inte överskattas. Hon fanns med
i den grupp som bildade föreningen för fyrtio år sedan och hon har ingått i
i styrelsen ända fram till föregående höst Det är hon som har sett till att våra släktböcker
har uppdaterats och dessutom utforskat en helt obearbetad släktgren – Anders Nilsson Frisk.
Vi bevarar Ingrid och hennes stora gärning i ett ljust minne och låter våra varmaste tankar gå till
hennes nära och kära.

Åke Abrahamsson i juli 2023
Ordförande